ao link

Spreagadh

Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil

 

 • Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht
 • Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint
 • Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana
 • Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte
 • Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn
 • Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta
 • Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta
 • Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
  • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
  • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar clustuisceana ó na haonaid orthu

 

Amhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

 

 • Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:
  • Pleananna múinteoirí
  • Treoirlínte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise
  • Léamhthuiscint bhreise
  • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhúinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Acmhainní Breise Digiteacha ar fáil ar ár suíomh idirlín acmhainní, www.gillexplore.ie; san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirí ar féidir a chur in eagar

Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do
chód uathúil ar fáil taobh istigh den chlúdach tosaigh.

Print
€33.95

1359 Available

Add To Basket
eBook
€27.13 VAT Inc.

99968 Available

ISBN

9780717155972

Publication Date

April 2017

Language(s)

Irish

Format

Paperback, 420 pages

Country of Origin

IRELAND

Publisher

Gill Education

Dimensions

277 x 218 mm

Author(s)

By Caitríona Ní Shúilleabháin and Triona Geraghty

Availability Status

Available

ISBN

9780717172399

Publication Date

April 2017

Language(s)

Irish

Format

Two-year licence

Country of Origin

Ireland

Publisher

Gill Education

Author(s)

By Caitríona Ní Shúilleabháin & Triona Geraghty

Múineann Caitríona Ní Shúilleabháin Gaeilge agus ceol in Meánscoil na Trócaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarraí. Tá taithí fhairsing mhúinteoireachta aici agus is í a scríobh an tsraith shárdhíola Aois na Glóire don Ghaeilge sa Teastas Sóisearach. Múineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i Meánscoil Chnocáin Mhicíl Naofa, Co. Mhaigh Eo. Is scrúdaitheoir í do na scrúduithe cainte agus is í a scríobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level.

Gill Education,
Hume Avenue,
Park West,
D12 YV96,
Ireland.
Follow Gill Education on:
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
© 2021 M.H. Gill & Co. Unlimited Company