ao link

Samhlaiocht

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

 

 • Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
 • Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
 • Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad
 • Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
 • Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
 • Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha
 • Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
 • Caibidil chuimsitheach gramadaí

 


Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
  • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
  • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar cluastuisceana ó na haonaid orthu

 


Amhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

 • Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:
  • Pleananna múinteoirí
  • Treoirlínte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise
  • Léamhthuiscintí breise
  • Nótaí ar na dánta roghnacha don chúrsa Ardleibhéil
 • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhúinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Acmhainní Breise Digiteacha ar fáil ar ár suíomh idirlín cmhainní, www.gillexplore.ie; san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirí ar féidir a chur in eagar

Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do chód uathúil ar fáil taobh istigh den chlúdach tosaigh.

Print
€34.95

2216 Available

Add To Basket
eBook
€27.93 VAT Inc.

99969 Available

ISBN

9780717155989

Publication Date

March 2017

Language(s)

Irish

Format

Paperback, 420 pages

Country of Origin

IRELAND

Publisher

Gill Education

Dimensions

276 x 218 mm

Author(s)

By Caitríona Ní Shúilleabháin and Triona Geraghty

Availability Status

Available

ISBN

9780717172368

Publication Date

March 2017

Language(s)

Irish

Format

Two-year licence

Country of Origin

Ireland

Publisher

Gill Education

Author(s)

By Caitriona Ní Shúilleabháin and Triona Geraghty

Múineann Caitríona Ní Shúilleabháin Gaeilge agus ceol in Meánscoil na Trócaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarraí. Tá taithí fhairsing mhúinteoireachta aici agus is í a scríobh an tsraith shárdhíola Aois na Glóire don Ghaeilge sa Teastas Sóisearach. Múineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i Meánscoil Chnocáin Mhicíl Naofa, Co. Mhaigh Eo. Is scrúdaitheoir í do na scrúduithe cainte agus is í a scríobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level.

Gill Education,
Hume Avenue,
Park West,
D12 YV96,
Ireland.
Follow Gill Education on:
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
© 2021 M.H. Gill & Co. Unlimited Company