Register Now

Login

My Account

Help

Gill Education - Click for Homepage
My Shopping Bag
0 Item(s)

Home Primary Secondary Further Education College & University Resources

You are here:   Home Secondary Irish
Irish
Spreagadh
Irish for Leaving Cert Ordinary Level
By Caitríona Ní Shúilleabháin By Triona Geraghty
Print
€32.95
Available
eBook
€29.66
Available
If you are a teacher and wish to buy multiple copies of this eBook for your classroom, Click here >
Want to see samples of our eBooks? Find out how >

Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil

 

 • Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht
 • Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint
 • Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana
 • Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte
 • Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn
 • Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta
 • Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta
 • Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
  • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
  • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar clustuisceana ó na haonaid orthu

 

Amhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

 

 • Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:
  • Pleananna múinteoirí
  • Treoirlínte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise
  • Léamhthuiscint bhreise
  • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhúinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Acmhainní Breise Digiteacha ar fáil ar ár suíomh idirlín acmhainní, www.gillexplore.iesan áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirí ar féidir a chur in eagar

Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do
chód uathúil ar fáil taobh istigh den chlúdach tosaigh.

Gill Education
Visit Our Other Gill Websites
Contact Us

Gill & Macmillan

Gill Education
Hume Avenue
Park West
Dublin

D12 YV96
Ireland

Call us on +353 (1) 500 9500

© 2018 M.H. Gill & Co. Unlimited Company

Privacy Policy   |   Terms and Conditions   |   Site Map   |   Help