Register Now

Login

My Account

Help

Gill Education - Click for Homepage
My Shopping Bag
0 Item(s)

Home Primary Secondary Further Education College & University Resources

You are here:   Home Secondary Irish
Irish
Samhlaiocht
Ardteistiméireacht Gaeilge Ardleibhéal
By Caitríona Ní Shúilleabháin By Triona Geraghty
Print
€33.95
Available
eBook
€30.56
Available
If you are a teacher and wish to buy multiple copies of this eBook for your classroom, Click here >
Want to see samples of our eBooks? Find out how >

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

 

 • Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
 • Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
 • Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad
 • Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
 • Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
 • Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha
 • Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
 • Caibidil chuimsitheach gramadaí

 


Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
  • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
  • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar cluastuisceana ó na haonaid orthu

 


Amhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

 • Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:
  • Pleananna múinteoirí
  • Treoirlínte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise
  • Léamhthuiscintí breise
  • Nótaí ar na dánta roghnacha don chúrsa Ardleibhéil
 • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhúinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Acmhainní Breise Digiteacha ar fáil ar ár suíomh idirlín cmhainní, www.gillexplore.ie; san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirí ar féidir a chur in eagar 

Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do chód uathúil ar fáil taobh istigh den chlúdach tosaigh.

Gill Education
Visit Our Other Gill Websites
Contact Us

Gill & Macmillan

Gill Education
Hume Avenue
Park West
Dublin

D12 YV96
Ireland

Call us on +353 (1) 500 9500

© 2018 M.H. Gill & Co. Unlimited Company

Privacy Policy   |   Terms and Conditions   |   Site Map   |   Help